2Bconnected_logo

Hoe bereken je de hypotheekrenteaftrek?

Hypotheekrenteaftrek te berekenen bij de belastingaangifte

De hypotheekrenteaftrek is regelmatig een discussiepunt in politiek Nederland. Het is een heet hangijzer, omdat veel mensen er afhankelijk van zijn. Het hele systeem van de huizenmarkt is al decennialang gebouwd op deze post.

Hierbij betaalt de Belastingdienst zogezegd mee aan de woonlasten van de burger. De betaalde hypotheekrente kan immers (onder voorwaarden) op het inkomen in mindering gebracht worden. Daardoor neemt de belastingdruk voor de eigenaar van een koophuis af. Als financieel adviseur is het je taak om een zo gunstig mogelijke uitkomst voor de koper – je klant – te realiseren.

Bepalende factoren voor aftrek hypotheekrente

Hypotheekrenteaftrek krijg je niet zomaar. Zoals bij elke regeling zijn er wel voorwaarden aan verbonden. Om de hypotheekrenteaftrek te berekenen, moet je rekening houden met de volgende factoren:

  • uiteraard de hypotheekrente zelf,
  • de hoogte van de hypotheek,
  • de jaarlijkse aflossing van de hypotheek,
  • de WOZ waarde van de woning en
  • het inkomen van je klant.

Hypotheekrenteaftrek berekenen met hypotheekrente als grondslag

Hoe bereken je de hypotheekrenteaftrek? Om de hypotheekrenteaftrek te berekenen is de daadwerkelijk betaalde hypotheekrente vanzelfsprekend een bepalende factor. Dit is immers het bedrag, dat van het (belastbaar) inkomen wordt afgetrokken om de te betalen belasting te berekenen.

Aflossing hypotheek noodzakelijk voor hypotheekrenteaftrek

Sinds enige tijd is het verplicht om de hypotheek in maximaal 30 jaar af te lossen. Alleen dan komt je klant in aanmerking voor het fiscale voordeel van de hypotheekrente aftrek. Of de aflossing lineair of annuïtair is, maakt hiervoor niet uit.

Als hypotheekadviseur moet je de klant hierop wijzen. Deze regeling zit immers nog niet in ieders denkpatroon ingebakken. De aflossingsvrije hypotheek, waarbij alleen hypotheekrente betaald wordt, is uit fiscaal oogpunt niet langer interessant.

De WOZ waarde  en het eigen woningforfait

Als woningeigenaar staat tegenover de hypotheekrenteaftrek het Eigen Woning Forfait. Dit is een jaarlijkse belasting over het woningbezit van je klant en wordt bij het inkomen opgeteld. Dit forfait wordt berekend aan de hand van de WOZ waarde van de woning. Hierbij geldt een staffel tot (in 2015) maximaal 2,05% van de WOZ waarde.

Het is voor de hypotheek adviseur essentieel om de WOZ waarde in het advies aan de klant mee te nemen. Laat de klant zich niet rijk rekenen met alleen de (bruto) hypotheekrenteaftrek!

Hoe hoger het inkomen, hoe meer aftrek hypotheekrente

Met het progressieve belastingsysteem in Nederland valt de hypotheekrenteaftrek voor je klanten met hogere inkomens hoger uit. De hypotheekrente wordt immers op het inkomen in mindering gebracht. Dat wil zeggen, de door je klant te betalen belasting wordt letterlijk afgetopt.

Het belastingvoordeel voor je klant is afhankelijk van de schijf van de inkomsten in Box 1 over 2015: 36,5%, 42% of 52% van de betaalde hypotheekrente. Voor AOW’ers is dit 18,6% tot 52%. Beschikken over de juiste inkomensgegevens van je klant is dus essentieel voor een goed financieel advies. Anders kun je de hypotheekrenteaftrek niet berekenen.

Help je klanten met goed advies over de hypotheekrente

Wil je als financieel adviseur voor nieuwe klanten de hypotheekrenteaftrek berekenen? Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging, bijvoorbeeld als hypotheekadviseur? Dan hoor je voor ons tot de kandidaten voor een mooie job!

Wij van 2B Connected kennen de markt en de markt kent ons. Wij staan in de startblokken om de hypotheekrente in jouw voordeel te laten werken. Kijk snel naar de vacatures , waar wij je naartoe bemiddelen. Je kunt ons ook direct je cv sturen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn