2Bconnected_logo

Hoe wordt de maximale hypotheek berekend?

De maximale hypotheek: een berekening op maat

Hoe wordt de maximale hypotheek berekend? Bij de berekening van de maximale hypotheek voor de consument spelen een aantal factoren een rol. De hypotheekadviseur werkt in zijn of haar advies toe naar een verantwoorde lening. Een lening, die naar verwachting de consument – de klant – niet in problemen zal brengen.

Hierbij houd je rekening met de financiële situatie van de klant. Daarbij is niet alleen het gezinsinkomen van belang, maar ook het uitgaven patroon (m.n. de vaste lasten). De berekening van de maximale hypotheek is dan ook steevast een berekening op maat. Kortom, je moet zicht hebben op de diepere lagen onder het verhaal dat de klant je vertelt.

Berekening maximale hypotheek in 4 stappen

Het bedrag van de maximale hypotheek wordt berekend in 4 stappen. Nadat een basisnorm en een norm voor de woonlast zijn berekend, wordt de (individuele) leennorm vastgesteld. Aansluitend komen de leencapaciteit en het bedrag van de maximale hypotheek uit dit traject tevoorschijn.

Op die leennorm gaan wij in de volgende paragraaf nader in.

geld nodig voor hypotheek

De leennorm berekenen

Een mens moet kunnen leven en dat leven is meer dan een mooi huis. Voor levensonderhoud heeft de mens geld nodig. Het minimumbedrag daarvoor wordt in het kader van de berekening van de maximale hypotheek de leennorm genoemd. De leennorm berekenen kredietverstrekkers dus met het oog op het welzijn van de consument.

De basis om de leennorm te berekenen wordt gevormd door de zogeheten basisnorm en de norm woonlast. De basisnorm is daarbij het bedrag voor levensonderhoud voor een gezin met een minimuminkomen. De norm woonlast betreft het geld, dat een dergelijk gezin nodig heeft om te wonen.

De formule om de leennorm te berekenen is: basisnorm + (15% * (netto maandinkomen – basisnorm – norm woonlast)).

Maximale hypotheek gaat jaarlijks omlaag

De economische crisis heeft ervoor gezorgd, dat veel mensen financieel in problemen raken. Daarom is vastgelegd, dat de maximale hypotheek in een aantal jaren wordt afgebouwd. Hiertoe heeft de overheid de volgende drie maatregelen genomen:

  • De maximale hypotheek wordt in absolute zin verlaagd. Voor een gelijk inkomen kan de consument in 2015 minder lenen dan in 2014.
  • In 2015 is de maximale hypotheek 103% van de vrije verkoopwaarde. De komende jaren wordt dit geleidelijk afgebouwd via 102% in 2016 naar 100% in 2018.
  • De maximale hypotheek mèt Nationale Hypotheekgarantie wordt eveneens (met € 20.000 per jaar) afgebouwd. In 2015 geldt hiervoor een maximum bedrag van € 245.000. In 2016 is de maximale hypotheek met NHG nog slechts € 225.000.

maximale hypotheek berekenen

2B Connected, de leennorm en de maximale hypotheek

De (jaarlijkse) wijzigingen rondom de maximale hypotheek en de leennorm houden het vakgebied constant bezig. Bekendheid met het actuele nieuws in het vakgebied is een van de speerpunten, die 2B Connected hanteert voor zijn kandidaten.

Als specialist in werving en selectie van onder meer hypotheekadviseurs, houdt 2B Connected continu een vinger aan de pols bij het kandidatenbestand. En wij helpen onze opdrachtgevers aan geschikte kandidaten, die hun rol goed vervullen. Zoek je een nieuwe uitdaging als hypotheekadviseur, kijk dan snel naar de vacatures, of stuur ons direct je cv.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn