2Bconnected_logo

Hoe zal de kantorenmarkt zich verder ontwikkelen?

Hoe zal de kantorenmarkt zich verder ontwikkelen? In de vorige blog keken wij naar de toekomst van de makelaardij in het algemeen. Ook de historie en prognoses m.b.t. de huizenmarkt kwam al eerder aan bod. Ditmaal lichten wij de ontwikkelingen op de kantorenmarkt eruit.

Is de kantorenmarkt verzadigd?

Om ons heen kijkend zien wij her en der veel leegstaande kantoorruimte. Tegelijk worden nieuwe kantoorpanden gebouwd. Eind 2012 was er een leegstand van 16% op de kantorenmarkt. Betekent dit, dat de kantorenmarkt verzadigd is?

Op het oog zou je zeggen van wel. De cijfers uit het (recente) verleden liegen er niet om. De opkomst van webshops en Het Nieuwe Werken doen ook een stevige duit in het zakje. Kortom, de komende jaren blijven lastig voor de kantorenmarkt. Er zullen op weg naar 2020 zeker veranderingen plaatsvinden.

kantorenmarkt ontwikkeling

Welke factoren beïnvloeden de kantorenmarkt?

De ontwikkeling van de kantorenmarkt wordt door diverse factoren beïnvloed. De belangrijkste zijn het aantal kantoorbanen en het gemiddelde ruimtegebruik van kantoorwerknemers. Ook de locatie van de bedrijfsruimte en de mogelijkheid om flexibel met de bestemming, de functie, om te gaan zijn van invloed.

Daarnaast wordt bij bestrijding van de leegstaande kantoorruimte rekening gehouden met zaken als:

 • Concurrentie van ontwikkelaars
 • Duurzaamheid
 • Dynamiek en groei van de markt
 • Financiering van de vraag
 • Frequentie taxaties
 • Herontwikkeling
 • Hoeveelheid nieuwbouw bedrijfsruimte
 • Ondernemersvertrouwen
 • Verhouding vraag en aanbod in samenhang met leegstaande kantoorruimte
 • Verhuisbereidheid
 • Vermogenspositie bedrijven
 • Waardewijziging bedrijfsruimte en economische groei.

Makelaar op de kantorenmarkt in 2015

De economische crisis heeft de kantorenmarkt de afgelopen jaren flink onder druk gezet. Daarnaast is er door de opkomst van Het Nieuwe Werken minder kantoorruimte nodig. Voor de vastgoedmarkt en de makelaardij betekent dit onder meer, dat de aandacht verlegd moet worden van de panden naar de gebruikers. Op de kantorenmarkt is meer flexibiliteit nodig dan voorheen.

De Makelaar BOG kent de kantorenmarkt. Als makelaar breng je ontwikkelaars, investeerders en gebruikers van bedrijfsruimte bij elkaar. Waarbij de maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid ook doorklinkt in de kantorenmarkt. Onderken je die (nieuwe) rol?

makelaar en kantorenmarkt

Kantorenmarkt op weg naar 2020

De markt voor de bedrijfsruimte is zoals gezegd volop in beweging. Niet alleen de kantorenmarkt, ook winkelvastgoed en bedrijfsruimte hebben te maken met een afname. De toename van winkelen via internet en de afname van de investeringsruimte van de gemeenten, brengen de markt – en daarmee ook de makelaardij – in een dalende trend. Tenzij je als makelaar zelf inspeelt op die veranderingen.

De economische en maatschappelijke trends houden natuurlijk wel deuren open. Handeldrijven is en blijft de basis voor de Nederlandse cultuur en maatschappij. En daarmee ook de noodzaak tot het hebben en onderhouden van bedrijfsruimte. Met alle op handen zijnde veranderingen van dien.

2B Connected en jouw weg naar de kantorenmarkt in 2020

Wat kun je leren van de trends en ontwikkelingen in de kantorenmarkt? Wat wil je als makelaar bereiken? Dit soort vragen horen bij de kern van onze werkmethode.

Daarom kan 2B Connected je helpen jouw weg naar de kantorenmarkt in 2020 te vinden. Kijk daarom snel naar de vacatures, of stuur ons direct je cv.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn