2Bconnected_logo

Minister en woningmarktpartijen onderteken verbeterplan voor koopproces

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft samen met woningmarktpartijen het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’ ondertekend.

Dit convenant moet de regels bij het kopen van een huis voor makelaars, verkopers en kopers verduidelijken en informatie voor kopers en verkopers inzichtelijker maken.

“Een huis kopen komt met een grote financiële verplichting voor veel mensen”, zegt De Jonge. “Daarom moeten ook de regels voor iedereen duidelijk zijn. Zodat het proces transparant is en er geen ruimte is voor niet-integer handelen. Dit verbeterplan is een goede en noodzakelijke stap die de branche zet. De koper of verkoper van een huis moet kunnen vertrouwen op een eerlijk en transparant koopproces.”

Verbeterplan koopproces

Het verbeterplan moet ervoor zorgen dat de gedragscodes van de branche begrijpelijk, duidelijk, concreet en goed vindbaar zijn. De huidige gedragscodes worden daarom aangescherpt. Daarnaast hebben de brancheverenigingen afgesproken dat zij onafhankelijk, verenigingoverstijgend tuchtrecht zullen invoeren. Makelaars moeten kandidaat-kopers en -verkopers inzicht geven in het verloop van het biedingsproces door een digitaal biedlogboek beschikbaar te stellen. Het ministerie heeft daarbij toegezegd de mogelijkheden verder te verkennen om een biedlogboek bij de verkoop van een woning branchebreed te verplichten.

Lees ook: Minister komt in maart met Nationale Woon- en bouwagenda

De gemaakte afspraken richten zich op het vergroten van het vertrouwen in een eerlijk en transparant koopproces. Volgens de NVM is het verbeterplan een goede stap naar meer gelijkheid en duidelijkheid op de woningmarkt. “Deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie zijn van groot belang en onze leden staan daar dag en nacht garant voor”, aldus Vagroepvoorzitter NVM Wonen Lana Gerssen.

Branchebreed invoeren

Deze afspraken sluiten dan ook aan bij de erecode en voorwaarden die NVM hanteert voor dienstverlening aan onze opdrachtgevers. Voor de consument is het goed dat dit verbeterplan voor meer helderheid gaat zorgen.

De NVM dringt er bij het ministerie van Binnenlandse Zaken op aan dat deze maatregelen branchebreed gaan gelden.

Onafhankelijk meldpunt

Naar aanleiding van de vermeende toestanden op de oververhitte woningmarkt heeft toenmalig minister Ollongren beloofd met de sector te gaan werken aan meer transparantie en integriteit in de markt.

In het verbeterplan zijn daarom afspraken vastgelegd rondom informatievoorziening, heldere gedragscodes, een biedlogboek, tuchtrecht, vrijheid in verkoopmethodes en een nieuw, laagdrempelig meldpunt voor consumenten.

Eerste bevindingen Eerlijk Bieden

In juni 2021 werd als reactie op de meldingen over misstanden in de makelaardijhet digitale biedlogboek van Eerlijk Bieden geïntroduceerd . Inmiddels zijn er meer dan 300 woningen met het Eerlijk Bieden-keurmerk verkocht. Oprichter Lourens Pel is zeer tevreden over de toezegging van de minister om te onderzoeken of het biedlogboek branchebreed verplicht kan worden: “Wij zijn ontzettend blij dat het biedlogboek breed ingezet gaat worden. De 2.000 biedingen die tot nu toe zijn gedaan met Eerlijk Bieden bewijzen dat het systeem al veel wordt gebruikt. Wij zien in de praktijk dat dit de consument en makelaar echt helpt en de woningmarkt eerlijker maakt”, stelt Pel in een reactie.

Het verbeterplan is ondertekend door NVM, VBO, Vastgoedpro, Vereniging Eigen Huis en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn