2Bconnected_logo

Q&A Omgevingswet: laat dynamisch verwijzen naar beleidsregels meer ruimte voor initiatieven?

De Omgevingswet vervangt alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving (o.a. ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming). Onder het motto “eenvoudig beter” zullen 40 wetten en 120 AMvB’s worden gebundeld in één wet en vier AMvB’s. Dat zou het omgevingsrecht inzichtelijker, voorspelbaarder en gemakkelijker in het gebruik maken; een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, meer flexibiliteit en afwegingsruimte voor lokale overheden en snellere besluitvorming. Gekoerst wordt op inwerkingtreding per 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Om u goed voor te bereiden op de inwerkingtreding, belichten de experts van Newground Law op deze plek wekelijks een aspect ten aanzien van de Omgevingswet.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn