Resultaten Salarisonderzoek Vastgoed & Makelaardij 2021

De drukte op de woningmarkt zorgt ervoor dat makelaarsbranche enorm in beweging is. De prijzen en de verkoopaantallen van huizen stijgen nog steeds en verwacht wordt dat deze curve zich in 2021 doorzet. De woningprijzen stijgen, maar hoe zit het anno 2021 met het salaris van een Nederlandse makelaar?

2B Connected heeft onderzoek gedaan naar het beloningsbeleid binnen de makelaardijsector. In deze blog bespreken we o.a. de resultaten op het gebied van salarisverschillen, voor welk bedrag een makelaar zou overstappen naar een ander kantoor en wat deze cijfers voor jou als makelaar kunnen betekenen.

Het onderzoek van 2B Connected bestaat uit een vragenlijst die is ingevuld door 314 makelaars, actief in zowel woningmakelaardij als – in mindere mate – BOG. ‘Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de verschillen in beloning die makelaars ontvangen voor hun diensten’, legt directeur Olof Raas uit. ‘We willen antwoord kunnen geven op de vraag wat de makelaar zelf nu precies belangrijk vindt binnen zijn werk. Dergelijk onderzoek is niet eerder uitgevoerd, daarom hebben wij vanaf 2018 zelf onderzoek verricht. Wij zijn de eersten die hierover cijfers naar buiten brengen.’ De functies van de 314 respondenten vind je hieronder.

Wat is het salaris van een Makelaar in 2021, volgens het meest recente Vastgoed & Makelaardij salarisonderzoek? Bekijk hieronder de resultaten.

Vraag 1: Functie

Verdeling functies binnen onderzoek:

Verdeling Functies Makelaardij

Vraag 2: Aantal werkuren per week

Het gemiddelde aantal werkuren per week van een makelaar professional was 38,56 uur.

Opvallend is dat maar liefst 19% aangeeft gemiddeld meer dan 40 uur per week te werken, waarvan 11% gemiddeld zelfs méér dan 48 uur per week werkt.

Werkuren Makelaardij

Vraag 3: Aantal jaren ervaring

Gemiddeld hadden de deelnemers 6 jaar ervaring. We zien dat het overgrote deel van de makelaar professionals minder dan 5 jaar werkzaam is in de branche, terwijl ongeveer een kwart van de makelaar professionals al meer dan 8 jaar in de branche werkt. Net als in 2020 kunnen we stellen dat er (nog steeds) een grote instroom is van beginnend makelaars.

Ervaring Vastgoed Makelaardij

Vraag 4: Bruto salaris

Het gemiddelde bruto salaris van een makelaar professional in 2021 was € 3524,68.

Salaris Makelaar 2021

Vergelijking salarisonderzoek 2020 en 2021

Onze constatering is dat door het grote aanbod van beginnende makelaar professionals, die vaak starten in binnendienst en als ARMT, de salarissen van deze twee categorieën dalen. Daarentegen is er een (flinke) stijging te zien van de salarissen van KRMT’ers en RM/RT’ers , doordat er relatief gezien steeds minder KRMT’ers en RM/RT’ers op de markt zijn.

Met het oog op de gemiddelde loonstijging in 2021 van werknemers in Nederland, te weten 2,4%, is de stijging van de salarissen van KRMT en RM/RT fors te noemen.

Vraag 5: Pensioenvergoeding?

Van de ondervraagden hebben er 151 wel (50%) een pensioen vergoeding en 153 niet (50%).

Ter vergelijking: in Nederland bouwt zo’n 13% van alle werknemers geen pensioen op (onderzoek CBS, 14 december 2018). Het valt dus op dat het aantal makelaar professionals dat geen pensioen opbouwt (maar liefst 50%), erg hoog is in verhouding met de rest van de arbeidsmarkt.

Pensioen Makelaar Vastgoed

Vraag 6: Kreeg u een bonus?

171 van de makelaar professionals (56,25%) ontving wel een bonus, en 133 van de makelaar professionals (43,75%) ontving geen bonus in 2021.

In 2018 ontving 50% van de makelaar professionals geen bonus (of dertiende maand), in 2020 was dat 51% en in 2021 blijkt dat inmiddels gestegen naar 57%. Dat geeft aan dat werkgevers met name in het laatste jaar flink meer bonussen zijn gaan geven.

Bonus Makelaar Vastgoed

Vraag 7: Hoeveel bonus kreeg u?

De gemiddelde bonus van een makelaar professional in 2021 bedroeg € 7169,65. Twee extreem hoge bonussen van 170.000,- en 120.000,- euro voor RT Makelaars (BOG) zijn niet meegenomen in de berekeningen.

Als het gaat om KRMT is de bonus ten opzichte van 2020 met maar liefst 21% gestegen. Voor RM/RT Wonen is dat ruim 18%. Deze stijgingen zijn mogelijk goed verklaarbaar omdat het hier commerciële functies betreft: het binnenhalen van klanten wordt beloond.

ARMT-bonussen daarentegen zijn ten opzichte van 2020 gedaald met zo’n 56%. Deze hoge daling verbaast ons; wij kunnen deze niet goed verklaren. Overige categorieën laten wij buiten beschouwing vanwege het lage aantal respondenten (o.a.. Verhuuurmakelaars slechts 4%, RT makelaar BOG slechts 7%).

Hoeveel bonus Makelaardij

Vraag 8: Wat voor mobiliteitsbudget krijgt u?

Het grootste deel van de werknemers (54%) krijgt een auto van de zaak waarin men ook privé kan rijden.

Makelaar mobiliteitsbudget

Als we kijken naar de mobiliteitsbudgetten per functie, komt duidelijk naar voren dat RM/RT en BOG makelaars vaak een auto van de zaak met privé-kilometers krijgen, terwijl dit voor ARMT, KRMT en verhuurmakelaars minder vaak voorkomt. De binnendienst krijgt überhaupt bijna nooit een auto ter beschikking.

Verdeling Mobiliteitsbudget Makelaardij

Vraag 9: Denkt u dat uw salaris marktconform is?

35% van de makelaar professionals vindt dat hun salaris onder de normale marktwaarde ligt. Dat is hoog, maar liefst 47% vindt dat hun salaris wél marktconform is.

Ten opzichte van 2020 is de uitkomst in grote lijnen gelijk gebleven. Je kunt stellen dat zo’n 8% van de makelaar professionals verschoven is van ‘Enigszins boven de markt’ naar ‘Enigszins onder de markt’/’Ver onder de markt’.

Vraag 10: Voor welke reden zou u eventueel willen overstappen van werkgever?

Het grootste deel van de makelaar professionals zou een overstap naar een andere werkgever over­wegen (51%) voor betere arbeidsvoorwaarden. Ten opzichte van 2020 valt een lichte verschuiving te zien: 5% meer makelaar professionals kiest voor ‘Betere arbeidsvoorwaarden’ als reden.

werkgever makelaar

Vraag 11: Voor hoeveel meer salaris zou u overwegen over te stappen?

219 makelaar professionals gaven aan bij welk salaris ze een overstap zouden overwegen. Gemiddeld zouden degenen die voor een hoger salaris zouden willen overstappen dit doen bij 20,42% meer salaris.

salarisoverweging makelaar

salarisoverweging makelaar euro

We zien dat 6% van de makelaar professionals al voor een salarisverhoging van 0 tot 200 euro bruto extra per maand zou overwegen over te stappen. 39% zou dat pas bij meer dan 600 euro bruto extra salaris per maand overwegen. Ter vergelijking: in 2018 overwoog maar liefst 78% dat al te doen bij een salarisverhoging van € 300,- of meer per maand.

Vraag 12: Ondernemer worden?

Van de deelnemende makelaar professionals was 40% zich aan het voorbereiden om ondernemer/zzp’er te worden.

Ten opzichte van 2020 is er een stijging van (slechts) 5% meer makelaar professionals die zelfstandig willen worden. Echter ten opzichte van 2018, toen nog slechts 17% aangaf voor zichzelf te willen beginnen, is er sprake van een zeer forse stijging.

Ondernemer ZZP Makelaar

Vraag 13:  Waarom wil u ondernemer worden?

De respondenten gaven aan ondernemer te willen worden voornamelijk om hun eigen tijd te kunnen indelen. Maar ook om zelf beslissingen kunnen nemen over de bedrijfsvoering en meer geld te kunnen verdienen zijn belangrijke drijfveren. Opvallend is wel dat ‘meer geld verdienen’ pas op de derde plaats komt, onder ‘Eigen tijd indelen’ en ‘Zelf beslissingen kunnen nemen’.

Makelaardij onderneming

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Persoonsgegevens

PDF, DOC, DOCX (max 8 MB)

Contactgegevens

Prive Werk