2Bconnected_logo

Rijksadviseurs: meer woningen zorgen voor betere buurt

In de afgelopen vijftien jaar zijn er in duizend dichtbevolkte buurten 10% meer woningen bijgekomen. En wat we hebben gedaan, kunnen we weer. Dat concludeert het College van Rijksadviseurs na onderzoek naar ‘verdichting’ in stadsbuurten. 

Het debat over de krapte op de woningmarkt zorgt regelmatig voor verhitte discussies over hoe en waar we nieuwe woningen moeten gaan bouwen. Een deel van de nieuwe woningen komen van de grond via transformatieprojecten. Dat loopt niet altijd soepel. In 2020 kwamen er minder woningen bij door transformatie dan in de jaren ervoor. Onlangs trok het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting aan de bel omdat er niet genoeg subsidie was om de bouw van meer woningen in complexe transformatieprojecten door te laten gaan.

10% meer woningen door verdichting

Meer woningen erbij lijkt in drukke dorps- en stadskernen ook vaak lastig. In de afgelopen jaren zijn er echter 10% meer woningen bijgekomen juist in al bestaande bevolkingsdichte buurten. Hoe die verdichting van buurten de afgelopen vijftien jaar is gegaan bekeek het College van Rijksadviseurs, een groep die aan de overheid adviseert over de leefomgeving. Doel is om bij te dragen aan een oplossingsrichting voor de huidige krapte op de woningmarkt, aldus het college.

Het onderzoek bestond uit een analyse van CBS-buurtdata. Daarnaast verrichten de onderzoekers veldwerk in Amsterdam-Osdorp, het centrum van Veenendaal en het dorp Sint Oedenrode. Dat gaf inzicht in hoe bewoners het leven in verdichte wijken ervaren. De onderzoekers noemen ze als succesvolle voorbeelden van hoe verdichting niet alleen meer woningen oplevert, maar ook de buurt verbetert.

Meer huizen, betere wijk

Uit de data blijkt dat er veel nieuwe woningen bijkwamen in buurten waar de bevolkingsdichtheid al hoog was. Dat is te zien op een interactieve kaart. Dit was mogelijk en had draagvlak omdat naast de bouw van nieuwe woningen, de leefbaarheid van de buurt erop vooruitging. Naast woningen kwamen er bijvoorbeeld meer voorzieningen zoals winkels, horeca, kappers en sportscholen. Ook werd er gezorgd voor een mooiere en veiligere openbare ruimte.

Bewoners noemen nabijheid van voorzieningen, maar ook toegenomen sociale controle, meer sfeer en veiligheid als pluspunten van de verdichting. Mensen ervaren drukte niet als negatief. Volgens de architecten, projectleiders en andere professionals die bij de projecten betrokken waren was de verbetering van de leefbaarheid in de buurt altijd het doel en was de bouw van meer woningen daarvoor een middel.

Conclusie van de rijksadviseurs is dat het inzetten op kwaliteitsverbetering van bestaande buurten leidt tot meer woningaanbod. “We hebben het al eens gedaan, dus we kunnen het”, zegt rijksadviseur Wouter Veldhuis over verdichting.

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn