Terug naar boven
2Bconnected_logo
MENU

Neprom: bouw woningen aan de randen van de steden

Aan de randen van de steden kunnen versneld 230.000 woningen extra worden gebouwd. Dat staat in een plan dat de belangenvereniging van projectontwikkelaars Neprom maandag 28 februari heeft aangeboden aan minister Hugo de Jonge.

Volgens de Neprom is het van cruciaal belang dat de minister niet alleen zijn kaarten zet op het verder verdichten van de steden, maar dat hij ook woonwijken aan de randen van de steden laat bouwen. Desirée Uitzetter, voorzitter van de Neprom: “We moeten niet langer de kop in het zand steken. Betaalbare woningen bouw je niet op de dure binnenstedelijke locaties.”

Neprom: ‘Bouwen in de stad duurt te lang’

Uitzetter vervolgt: “De afgelopen jaren ging alle aandacht uit naar herontwikkeling en transformatie van bestaand bebouwd gebied in de steden. Ook wij zetten ons er voor in om de woningbouw daar te versnellen en op te schalen. Echter, we zien tegelijkertijd dat het vaak veel duurder en lastiger is en veel meer tijd kost om plannen binnen de steden tot ontwikkeling te brengen. Wij verwachten dat op veel van de grootschalige, binnenstedelijke locaties die het Rijk heeft aangewezen pas tegen 2030 de eerste woningen opgeleverd worden. Dat is veel te laat.”

Volgens Neprom moet de minister met provincies en gemeenten afspreken om met voorrang nieuwe woonwijken aan de randen van de steden te bouwen. Alleen door de combinatie van woningbouw in de stad én daarbuiten kunnen de tekorten voor 2030 worden teruggedrongen. Om de urgentie hiervan kracht bij te zetten, bood Uitzetter minister De Jonge hiervoor een plan aan. Dit plan wordt gesteund door Bouwend Nederland en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, de IVBN.

Meer dan honderd nieuwe buitenstedelijke locaties

De publicatie bevat een kaart met meer dan honderd buitenstedelijke locaties, die nog niet in de gemeentelijke plancapaciteit zijn opgenomen. Deze bieden in totaal ruimte  aan ongeveer 230.000 nieuwe woningen.

De nieuwe steden en woonwijken die de Neprom presenteert zijn voorzien van groen, voldoen aan de klimaateisen en bijvoorbeeld waterberging. Het plan voorziet in de bouw van eengezinswoningen en appartementen voor jongeren en senioren. Het gaat onder meer om Eemvallei, een nieuwe stad in Zuidelijk Flevoland en de Gnephoek bij Alpen aan den Rijn.

Bekijk het plan van de Neprom

Groen en water

De nieuwe woongebieden moeten naast ruimte voor groen en water voldoen aan de nieuwste klimaat- en duurzaamheidseisen. Doordat de grond op de in kaart gebrachte locaties meestal in bezit is van gemeenten of marktpartijen, kan hier op korte termijn wél gebouwd worden. “Wij bieden onze expertise, ons organiserend en investerend vermogen en onze locaties aan om samen met overheden en andere organisaties die ambities waar te maken.”

“Ongetwijfeld zijn er nog veel meer van dit soort locaties te vinden. Veel van die gebieden zijn jaren geleden al aangewezen voor woningbouw, maar komen niet van de grond omdat er geen prioriteit aan wordt gegeven. De minister kan dit doorbreken, zodat er sneller meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden.”

Lees ook: Bouwplannen niet in verhouding tot woonwensen

 

 

 

Deel op:

Laat een reactie achter

Generated by Feedzy Call Now Button