Terug naar boven
2Bconnected_logo
MENU

Wat verdient een hypotheekadviseur in 2020, volgens het meest recente salarisonderzoek.

RESULTATEN SALARISONDERZOEK HYPOTHEEKADVISEURS 2020

De drukte op de woningmarkt zorgt ervoor dat financiële branche enorm in beweging is. De prijzen en de verkoopaantallen van huizen stijgen nog steeds en verwacht wordt dat deze curve zich in 2020 doorzet. De woningprijzen stijgen, maar hoe zit het anno 2020 met het salaris van een Nederlandse Hypotheekadviseur?

2B Connected heeft onderzoek gedaan naar het beloningsbeleid binnen de financiële sector. In deze blog bespreken we de resultaten op het gebied van salarisverschillen, maar ook voor welk bedrag een hypotheekadviseur zou overstappen naar een ander kantoor en wat deze cijfers voor jou als hypotheekadviseur kunnen betekenen.

Het onderzoek van 2B Connected bestaat uit een vragenlijst die is ingevuld door 189 hypotheek professionals. Van de deelnemers aan dit onderzoek was het overgrote deel werkzaam als hypotheek adviseur / financieel adviseur (78%). Doel van het onderzoek is geweest om inzicht te krijgen in de verschillen in beloning die Financieel adviseurs ontvangen voor hun diensten’, legt directeur Olof Raas uit. ‘We willen antwoord kunnen geven op de vraag wat de hypotheekadviseur zelf nu precies belangrijk vindt binnen zijn werk. Dergelijk onderzoek is niet eerder uitgevoerd, dit is dus voor het eerst dat hier cijfers over naar voren komen.’ De resultaten van de 189 respondenten vind je hieronder.

Vraag 1: Functie

Van de deelnemers aan dit onderzoek was het overgrote deel werkzaam als hypotheek adviseur/ financieel adviseur (78%)

Verdeling functies binnen onderzoek

Functies Hypotheek Financieel Adviseur

Vraag 2: Aantal werkuren per week

Het gemiddeld aantal werkuren per week was 37,87.

12% van de deelnemers geeft aan gemiddeld meer dan 40 uur per week te werken, 70% werkt tussen de 33 t/m 40 uur en 19% werkt 32 uur of minder.

Werkuren Hyptoheekadviseurs

Vraag 3: aantal jaren ervaring

Gemiddeld hadden deelnemers 9,25 jaar ervaring. We zien dat een groot deel van de hypotheek professionals al meer dan 8 jaar werkzaam is in de branche terwijl iets minder dan een kwart (23%) van de respondenten pas tussen de 0 en de 2 jaar in de branche werkte.

Vraag 4: Bruto salaris

Gemiddelde Bruto salaris van een Hypotheekadviseur in 2019 was 3883.02 euro.

  0 t/m 2 jaar 2 t/m 4 jaar 4 t/m 6 jaar 6 t/m 8 jaar 8 of meer Gemiddeld
Binnendienst  €         2.853  €         2.575  €         3.387  €         3.069  €         3.013
Financieel Planner  €         3.173  €         3.555  €         4.800  €         5.000  €         6.167  €         4.682
Hypotheek Acceptant  €         3.429  €         3.750  €         3.150  €         3.675  €         3.358  €         3.453
Hypotheek Adviseur  €         3.636  €         3.707  €         4.083  €         3.805  €         4.232  €         3.979

Vraag 5: Kreeg u een bonus?

115 (61%) van de hypotheekadviseurs ontving een bonus en 74 (39%) van de deelnemers ontving geen bonus.

Hypotheekadviseurs bonus

Vraag 6: Hoeveel bonus kreeg u?

De gemiddelde bonus bedroeg 6.201,80 euro per jaar.

Vraag 7: Wat voor mobiliteitsbudget krijgt u?

Het grootste deel van de deelnemers (45%) krijgt een kilometervergoeding. Een kwart van de deelnemers kreeg een auto van de zaak (25%)

Hypotheekadviseurs reisvergoeding

Vraag 8: Denkt u dat u salaris marktconform is?

Het 30% van de deelnemers vind hun salaris onder de normale marktwaarde ligt.

Vraag 9: Voor welke reden zou u eventueel willen overstappen van werkgever?

Als een hypotheekadviseur zou overstappen naar een andere werkgever dan zou  (56%) van de medewerkers doen om de reden dat er ergens anders betere primaire en secundaire arbeidsvoorwaaren zijn.

Vraag 10: Voor hoeveel meer salaris zou u overwegen over te stappen?

133 hypotheek professionals gaven tevens aan bij welk nieuw salaris ze een overstap zouden overwegen. Van deze deelnemers gaf een 12% aan over te stappen bij een salaris dat tussen de 0 en 200 euro hoger lag en de rest overwoog pas bij een salaris wat meer dan 200 euro meer was dan hun huidige salaris over te stappen. Zelfs 61% zou pas overwegen over te stappen als minimaal 400 euro extra wordt geboden op hun salaris. Het lijkt er dus op dat veel mensen redelijk te vreden zijn in hun huidige functie en niet zomaar zullen overstappen.

Hypotheekadviseurs Salarisoverweging

Vraag 11: Ondernemer worden?

Van de ondervraagden zijn er (22%) zich aan het voorbereiden om ondernemer/zzp’er te worden.

Vraag 12:  Waarom wil je ondernemer worden?

Deze mensen gaven aan voornamelijk zelf ondernemer te willen worden om hun eigen beslissingen te kunnen nemen, meer flexibiliteit te hebben en meer geld te verdienen.

Deel op:

Laat een reactie achter

Call Now Button