Terug naar boven
2Bconnected_logo
MENU

RESULTATEN SALARISONDERZOEK HYPOTHEEK PROFESSIONALS 2021

De drukte op de woningmarkt zorgt ervoor dat financiële branche enorm in beweging is. De prijzen en de verkoopaantallen van huizen stijgen nog steeds en verwacht wordt dat deze curve zich in 2021 doorzet. De woningprijzen stijgen, maar hoe zit het anno 2021 met het salaris van een Nederlandse hypotheek professional?

2B Connected heeft salaris- en beloningsonderzoek gedaan binnen de financiële sector onder zowel makelaar professionals als hypotheek professionals. In deze blog bespreken we de resultaten op het gebied van salaris- en bonusverschillen van hypotheek professionals, en wat deze cijfers voor jou als hypotheekadviseur kunnen betekenen. Daarbij komen ook zaken aan bod als: voor welk (extra) loon een hypotheek professional zou overstappen naar een ander kantoor, hoeveel hypotheek professionals pensioen krijgen of een auto van de zaak rijden, etc..

Het onderzoek van 2B Connected (het werving en selectie bureau voor de hypotheekprofessional) bestaat uit een vragenlijst die is ingevuld door 135 hypotheek professionals. Van de respondenten was het overgrote deel werkzaam als hypotheek adviseur/financieel adviseur (88%). ‘Doel van het onderzoek is geweest om inzicht te krijgen in de verschillen in beloning die hypotheek professionals ontvangen voor hun diensten’, legt directeur Olof Raas uit. ‘We willen antwoord kunnen geven op de vraag wat de hypotheek professional zelf nu precies belangrijk vindt binnen zijn werk. Dergelijk onderzoek is niet eerder uitgevoerd, dit is dus voor het eerst dat hier cijfers over naar voren komen.’ De resultaten van de 135 respondenten vind je hieronder.

Vraag 1: Functie

Van respondenten was het overgrote deel werkzaam als hypotheek adviseur/financieel adviseur (88%). Hieronder de precieze verdeling functies binnen het onderzoek:

Vraag 2: Aantal werkuren per week

11% van de respondenten geeft aan gemiddeld meer dan 40 uur per week te werken, 73% werkt tussen de 33 t/m 40 uur en 16% werkt 32 uur of minder. Frappant verschil is dat in vergelijking met makelaar professionals (19%), hypotheek professionals beduidend minder overuren maken (11%).

Vraag 3: Aantal jaren ervaring

Gemiddeld hadden de respondenten 11 jaar ervaring. We zien dat een groot deel van de respondenten (53%) dan ook al meer dan 8 jaar werkzaam is in de branche, terwijl iets meer dan een kwart (27%) van de respondenten pas minder dan 4 jaar in de branche werkt.

Als je kijkt naar de groepen 0 t/m 2 jaar, kun je stellen dat ten opzichte van 2020 er beduidend minder instroom is (van 23% naar 11% = 12% minder). We vragen ons af wat hiervoor de reden kan zijn: mogelijk een imagoprobleem of het stilliggen/stagneren van de opleiding tijdens coronatijd?

We zien echter ook dat het aantal hypotheekadviseurs dat 8 jaar of meer in de branche werkt (53%), ten opzichte van 2020 (40%) flink is gestegen met 13%. Zeker in vergelijking met makelaar professionals (2021: 26%) zijn hypotheekadviseurs trouw aan hun vak. Een verklaring hiervoor kan zijn dat A): met de papieren die je als hypotheekadviseur hebt, een overstap naar een andere functie (bijvoorbeeld boekhouder of makelaar) immers niet zo gemakkelijk is. En/of B): hypotheekadviseurs zijn tevreden in hun baan.

Vraag 4: Bruto salaris

 

Tabel 1: Gemiddelde salaris financiële sector per functie en aantal jaar ervaring in 2021

0 t/m 2 jaar 2 t/m 4 jaar 4 t/m 6 jaar 6 t/m 8 jaar 8 of meer Gemiddeld
Binnendienst € 2.600 € 2.757   € 4.000 € 2.992
Financieel Planner  € 4.196  € 5.475  € 3.817 € 4.433
Hypotheek Acceptant  € 4.148  € 2.950 € 3.749
Hypotheek Adviseur  € 3814  € 4312  € 4185  € 4806  € 4560 € 4.401

 

Het gemiddelde bruto salaris van een hypotheek professional in 2021 was € 4323,13. Kijkend naar de onderstaande tabel moet in acht genomen worden dat er in het onderzoek van 2021 weinig respondenten waren die een functie Commerciële Binnendienst, Financieel Planner of Hypotheek Acceptant hadden, en dat de gemiddelde ervaring in het onderzoek van 2021 aanzienlijk hoger was dan in het onderzoek van 2020.

 

Tabel 2: Gemiddelde salaris financiële sector per functie en aantal jaar ervaring uit 2021 in vergelijking  met 2020

jaar 0 t/m 2 jaar 2 t/m 4 jaar 4 t/m 6 jaar 6 t/m 8 jaar 8 of meer Gem. % groei
Binnendienst 2020  € 2.853  € 2.575  € 3.387  € 3.069  € 3.013  
2021  € 2.600  € 2.757   € 4.000 € 2.992 -1%
Financieel Planner 2020  € 3.173  € 3.555  € 4.800  € 5.000  € 6.167  € 4.682  
2021  € 4.196  € 5.475  € 3.817 € 4.433 -5,5%
Hypotheek Acceptant 2020  € 3.429  € 3.750  € 3.150  € 3.675  € 3.358  € 3.453  
2021  € 4.148  € 2.950 € 3.749 +8,6%
Hypotheek Adviseur 2020  € 3.636  € 3.707  € 4.083  € 3.805  € 4.232  € 3.979  
2021  € 3814  € 4312  € 4185  € 4806  € 4560 € 4.401 +10,6%

 

Opmerkelijk is de enorme stijging van de bruto salarissen van hypotheekadviseurs (+10,6%) en hypotheek acceptanten (+8,6%). Wat hiervoor een mogelijke verklaring kan zijn, is het stijgende tekort aan deze beroepsgroepen.

Met het oog op de gemiddelde loonstijging in 2021 van werknemers in Nederland, te weten 2,4% CBS, is de stijging van de salarissen van hypotheekadviseurs explosief te noemen (+10,6%), namelijk ruim 4 keer zoveel als het landelijk gemiddelde!

Vraag 5: Krijgt u een pensioenvergoeding?

62% van de respondenten ontving wel een pensioenvergoeding en 37% van de respondenten ontving geen pensioenvergoeding. Helaas kunnen we geen vergelijking trekken met 2020, omdat de vraag m.b.t. pensioen niet was opgenomen in het onderzoek van 2020.

Ter vergelijking: in Nederland bouwt zo’n 13% van alle werknemers geen pensioen op (onderzoek CBS, 14 december 2018). Het valt dus op dat het aantal hypotheek professionals dat geen pensioen opbouwt (maar liefst 37%), erg hoog is in verhouding met de rest van de arbeidsmarkt. Juist bij hypotheek professionals, die hun eigen klanten vaak adviseren over pensioen e.d., zou je anders verwachten.

Vraag 6: Kreeg u een bonus?

61% van de deelnemers ontving wel een bonus, en 39% van de deelnemers ontving geen bonus. Ten opzichte van 2020 is hierin geen verschil opgetreden.

Vraag 7: Hoeveel bonus kreeg u?

De gemiddelde bonus bedroeg € 7536,79 euro per jaar. Apart kijkend naar de hypotheekadviseurs per aantal jaar ervaring zien we het volgende: ten opzichte van 2020 (gemiddelde bonus =  € 6.201,80 per jaar) is een fikse stijging te zien van ruim 21%. Kijken we naar de uitkomsten bij de vorige vraag, dan kunnen we stellen dat niet het aantal hypotheek adviseurs dat een bonus ontvangt niet is gestegen, maar dat de bonussen zelf wél flink zijn gestegen.

 

0 t/m 2 jaar 2 t/m 4 jaar 4 t/m 6 jaar 6 t/m 8 jaar 8 of meer Gemiddeld
Hypotheek Adviseur  € 4.401  € 10.459  € 9.276  € 6.600  € 7.844 € 7.536,79

 

 Vraag 8: Wat voor mobiliteitsbudget krijgt u?

Het grootste deel van de respondenten (41%) krijgt een kilometervergoeding. Iets meer dan een kwart van de respondenten krijgt een auto van de zaak (29%). In vergelijking met makelaar professionals (53%) rijden hypotheek professionals(27%) veel minder een auto van de zaak. Wat logisch is: hypotheek professionals ontvangen hun klanten vaak op kantoor.

Vraag 9: Denkt u dat uw salaris marktconform is?

Slechts 20% van de respondenten vindt dat hun salaris onder de normale marktwaarde ligt, terwijl 27% denkt dat hun salaris boven de marktwaarde ligt (of zelfs ver daarboven, te weten 11% van de respondenten). Ten opzichte van 2020 is er slechts een kleine verschuiving te zien: 4% meer hypotheek professionals vinden hun salaris (ruim) marktconform (te weten 79% in 2021, versus 76% in 2020).

Vraag 10: Voor welke reden zou u eventueel willen overstappen van werkgever?

Als een respondent zou willen overstappen naar een andere werkgever dan zou het grootste deel (52%) van de respondenten een overstap overwegen voor betere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vraag 11: Voor hoeveel meer salaris zou u overwegen over te stappen?

Ruim 70% van de respondenten gaf aan bij welk nieuw salaris ze een overstap zouden overwegen. Van deze respondenten gaf 5% aan over te stappen bij een salaris dat tussen de 0 en 200 euro hoger lag, en de rest overwoog pas bij een salaris dat meer dan 200 euro meer was (dan hun huidige salaris) over te stappen.

Maar liefst 24% zou pas overwegen over te stappen als minimaal 400 euro extra salaris wordt geboden. Het lijkt er dus op dat veel mensen redelijk tevreden zijn met hun huidige salaris en niet zomaar overstappen. En dat werkgevers in de hypotheeksector een grotere kans hebben een hypotheek professional te werven indien ze minimaal 400 euro extra bieden.

Vraag 12: Ondernemer worden?

Van de ondervraagden is 28% zich aan het voorbereiden om ondernemer/ZZP’er te worden.  Daarin is dus een kleine stijging te zien ten opzichte van 2020. Ten opzichte van makelaars (40%) is het percentage hypotheek professionals (28%) veel kleiner. Een logische verklaring kan zijn dat hypotheek professionals meer tevreden zijn met hun huidige (loondienst)situatie.

Toch is 28% een hoog percentage. M.b.t. de markt kan deze groep interessant zijn voor partijen die franchise-formules of samenwerkingsverbanden voor ZZP’ers bieden, waarbij zaken als AFM-vergunning/compliance, geldverstrekkers, binnendienst-service, coaching e.d. al geregeld zijn.

Vraag 13: Waarom wilt u ondernemer worden?

De grootste groep respondenten gaf aan ondernemer te willen worden voornamelijk om meer flexibiliteit te kunnen hebben. Tweede belangrijkste reden om ondernemer te worden was ‘Zelf beslissingen kunnen nemen over de bedrijfsvoering’. Wat opvalt is dat ‘Meer geld verdienen’ pas als  derde belangrijkste reden wordt opgegeven.

Voor werkgevers zijn deze uitkomsten mogelijk erg interessant. Een logische conclusie is immers dat ze werknemers meer kunnen binden (en tevredener kunnen houden) door meer flexibiliteit te bieden en hen meer  te betrekken bij besluiten over de bedrijfsvoering.

Aan het opbouwen van pensioen wordt weinig waarde gehecht. Wat ons inziens mooi aansluit aan de uitkomsten van vraag 5 (maar liefst 37% ontvangt geen pensioen). Mogelijk is men het gewoonweg niet gewend om pensioen te krijgen/op te bouwen, of hecht men er in de branche als geheel weinig waarde aan.

Deel op:

Laat een reactie achter

Call Now Button