Terug naar boven
2Bconnected_logo
MENU

Wat verdient een Makelaar in 2020, volgens het meest recente salarisonderzoek.

RESULTATEN SALARISONDERZOEK VASTGOED EN MAKELAARDIJ 2020

De drukte op de woningmarkt zorgt ervoor dat makelaarsbranche enorm in beweging is. De prijzen en de verkoopaantallen van huizen stijgen nog steeds en verwacht wordt dat deze curve zich in 2020 doorzet. De woningprijzen stijgen, maar hoe zit het anno 2020 met het salaris van een Nederlandse makelaar? 2B Connected heeft onderzoek gedaan naar het beloningsbeleid binnen de makelaardij sector. In deze blog bespreken we de resultaten op het gebied van salarisverschillen, maar ook voor welk bedrag een makelaar zou overstappen naar een ander kantoor en wat deze cijfers voor jou als makelaar kunnen betekenen.

Het onderzoek van 2B Connected bestaat uit een vragenlijst die is ingevuld door 334 makelaars, actief in zowel woningmakelaardij als – in mindere mate – BOG. ‘Doel van het onderzoek is geweest om inzicht te krijgen in de verschillen in beloning die makelaars ontvangen voor hun diensten’, legt directeur Olof Raas uit. ‘We willen antwoord kunnen geven op de vraag wat de makelaar zelf nu precies belangrijk vindt binnen zijn werk. Dergelijk onderzoek is niet eerder uitgevoerd, dit is dus voor het eerst dat hier cijfers over naar voren komen.’ De functies van de 334 respondenten vind je hieronder.

Vraag 1: Functie

Verdeling functies binnen onderzoek

Vraag 2: Aantal werkuren per week

Het gemiddeld aantal werkuren die een makelaar professional per week werkt was 38,36 uur. Opvallend is dat liefst 17% van de makelaar professionals aangeeft gemiddeld meer dan 40 uur per week te werken waarvan zelf 10% gemiddeld meer dan 48 uur per week te werken.

Vraag 3: aantal jaren ervaring

We zien dat he onvergrote deel van de makelaars minder dan 5 jaar werkzaam is in de branche terwijl ongeveer een kwart van de makelaars al meer dan 10 jaar in de branche werkte.

Vraag 4: Bruto salaris

Gemiddelde Bruto salaris van een makelaar professional was € 3391,62

0 t/m 2 jaar 2 t/m 4 jaar 4 t/m 6 jaar 6 t/m 8 jaar 8 of meer Gemiddeld
Binnendienst € 2.407 € 2. € 2.619 n.b € 2.852 € 2.504
ARMT makelaar wonen € 2.694 € 2.709 € 3.038 n.b € 3.071 € 2.761
KRMT makelaar wonen € 2.818 € 3.220 € 3.218 € 3.533 € 3.947 € 3.160
RM/RT wonen € 3.840 € 3.863 € 3.914 € 4.102 € 4.297 € 4.082
RT makelaar (BOG) € 3.800 € 4.445 € 5.333 € 4.900 € 4.938 € 4.
Verhuurmakelaar € 2.586 € 3.350 € 2.660 n.b € 3.583 € 2.939

Vergelijking 2018-2020 salaris onderzoek

 

  Jaar 0 t/m 2 jaar 2 t/m 4 jaar 4 t/m 6 jaar 6 t/m 8 jaar 8 of meer Gemiddeld salaris Procentuele toename
Binnendienst 2018 €2.275 €2.653 €2.340 €2.225 €2.438 €2.368
2020 €2.407 €2. €2.619 n.b €2.852 €2.504 +5,74%
ARMT 2018 €2.582 €2.491 €2.735 n.b €3.480 €2.822
2020 €2.694 €2.709 €3.038 n.b €3.071 €2.761 -2,22%
KRMT 2018 €2.566 €2.967 €2.833 €2.946 €3.789 €3.024
2020 €2.818 €3.220 €3.218 €3.533 €3.947 €3.160 +4,44%
RM/RT 2018 €3.158 €3.716 €3.067 €4.100 €4.309 €3.670
2020 €3.840 €3.863 €3.914 €4.102 €4.297 €4.082 +11,23%

 

Vraag 5: Kreeg u een bonus?

172(51,5%) van de makelaars ontving wel een bonus en 162 (48,5%) van de makelaars ontving geen bonus.

Vraag 6: Hoeveel bonus kreeg u?

De gemiddelde bonus bedroeg € 6.220,97 per jaar

  0 t/m 2 jaar 2 t/m 4 jaar 4 t/m 6 jaar 6 t/m 8 jaar 8 of meer Gemiddeld
Binnendienst € 1.867 € 1.512 € 1.700 n.b € 1.883 € 1.853
COUNT 6 3 1 0 3 13
ARMT makelaar wonen € 3.050 € 1.639 € 7.583 n.b € 1.617 € 3.023
COUNT 8 7 3 0 3 21
KRMT makelaar wonen € 4.156 € 3.957 € 7.312 n.b € 6.320 € 5.256
COUNT 19 7 12 0 5 43
RM/RT wonen € 5.225 € 3.241 € 3.071 € 8.964 € 10.447 € 7.459
COUNT 10 14 7 7 34 72
RT makelaar (BOG) € 8.667 € 7.838 € 14.333 € 16.000 € 9.415 € 10.116
COUNT 3 5 3 1 4 16
Verhuurmakelaar € 5.175 € 12.500 n.b n.b € 16.000 € 9.712
COUNT 19 7 12 0 5 43
Gemiddeld € 4.232 € 3.805 € 6.835 € 9.844 € 9.019 € 6.221
COUNT 48 37 26 8 50 169

 

Vraag 7: Wat voor mobiliteitsbudget krijgt u?

Het grootste deel van de werknemers (54%) krijgt een auto van de zaak waar men ook privé in kan rijden.

Als we kijken naar de mobiliteits budgetten per functie groep, komt duidelijk naar voren dat RM/RT en BOG makelaars in 75% van de gevallen een auto van de zaak met privé kilometers krijgen, terwijl dit voor ARMT, KRMT, en vehuurmakelaars slechts in  50% of minder van de gevallen zo is. De binnendienst krijgt in slechts 8% van de gevallen een auto met privé kilometers ter beschikking.

Vraag 8: Denkt u dat u salaris marktconform is?

Het 29% van de makelaars vind hun salaris onder de normale marktwaarde ligt.

Vraag 9: Voor welke reden zou u eventueel willen overstappen van werkgever?

Als een makelaar zou overstappen naar een andere werkgever dan zou grootste deel (56%) van hen een overstap overwegen om reden dat er ergens anders betere arbeidsvoorwaaren zijn.

Vraag 10: Voor hoeveel meer salaris zou u overwegen over te stappen?

255 makelaars gaven tevens aan bij welk nu salaris ze een overstap zouden overwegen. Gemiddeld zouden degenen die voor een hoger salaris zouden willen overstappen dit doen bij 18,21% meer salaris.

Vraag 11: Ondernemer worden?

Van de makelaars in loondienst zijn er 117 (35%) zich aan het voorbereiden om ondernemer/zzper te worden.

 

 

 

Deel op:

Laat een reactie achter

Call Now Button