Terug naar boven
2Bconnected_logo
MENU

Wat houdt de Wet op het financieel toezicht precies in?

Wat is de Wet op het financieel toezicht?

Wat houdt de wet op het financieel toezicht precies in? De financiële sector in onze maatschappij heeft toezicht nodig. Consumenten moeten beschermd worden tegen mogelijke kwalijke praktijken van financiële dienstverleners. Zeker sinds de bankencrisis in 2008 zijn alle betrokkenen daarvan doordrongen.

De Wet op het financieel toezicht – de Wft – omvat de wet- en regelgeving m.b.t. de financiële dienstverleners. Ook als hypotheekadviseur heb je met de Wft te maken. Het is een levende wet, die jaarlijks wordt aangepast o.g.v. de actuele ontwikkelingen.

Inhoud van de Wet op het financieel toezicht

De Wft bestaat naast een algemeen gedeelte uit 4 inhoudelijke delen. Behandeld worden:

  • de markttoegang van financiële dienstverleners
  • het prudentieel toezicht van financiële dienstverleners (door De Nederlandse Bank)
  • het gedragstoezicht bij financiële ondernemingen
  • het gedragstoezicht op financiële markten.

Kwaliteiten van financiële dienstverleners

Financiële dienstverleners moeten deskundig en betrouwbaar zijn. Zorgplicht en transparantie zijn daarnaast bedrijfsmatige eisen. Deze wettelijke eisen zijn de basis voor de vergunningen, die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verstrekt. De AFM is de toezichthouder op de Wft.

Volgens de Wft moeten alle financiële dienstverleners voldoen aan de voorschriften in deze wet. Dat komt de markt en het consumentenvertrouwen ten goede.

Deskundig en betrouwbaar volgens de Wft

Deskundigheid wordt door de AFM getoetst aan de hand van vakgerichte diploma’s van directie en management. Maar ook de (voortgaande) opleidingen van de rest van het personeel van de financiële dienstverleners wordt in de beoordeling meegenomen.

De betrouwbaarheid van de (belangrijkste) personen in de organisatie is een ander criterium om de vergunning op grond van de Wet op het financiële toezicht te verkrijgen. Onder meer een verklaring van goed gedrag kan voor de beoordeling door de AFM de basis zijn.

Transparantie en zorgplicht vereist in de Wft

De bedrijfsvoering van financiële dienstverleners moet o.g.v. de Wet of het financiële toezicht inzichtelijk zijn voor de AFM. De aan (potentiële) relaties verstrekte informatie – zowel over de producten, als in de reclame en de administratie – moet transparant zijn. Dat wil zeggen: begrijpelijk, volledig, eerlijk en realistisch.

De in de Wft bedoelde zorgplicht houdt voor financiële dienstverleners in, dat er bijvoorbeeld:

  • klantenprofielen gemaakt worden
  • een klantenprocedure is
  • een geschillencommissie is aangesteld
  • een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten
  • B2B uitsluitend zaken wordt gedaan met andere vergunninghouders.

Wet op het financieel toezicht beïnvloedt ook de hypotheekadviseur

Een hypotheek valt als krediet ook onder de Wet op het financieel toezicht. En als hypotheekadviseur heb je je – net als banken en geldverstrekkers – dus ook aan deze Wft te houden. Dit alles in het belang van de klant. Daarom zijn ook voor de hypotheekadviseur deskundigheid, betrouwbaarheid, transparantie en zorgplicht van groot belang.

2B Connected en de Wft

De ontwikkelingen rondom de Wet op het financiële toezicht hebben een constante invloed op de rol van financiële dienstverleners. Omdat wij ons o.a. richten op de juiste positionering voor jouw carrière als hypotheekadviseur, houden wij deze ontwikkelingen in de gaten.

Daarom kan 2B Connected je helpen jouw rol m.b.t. de Wft goed te spelen. Kijk daarom snel naar de vacatures, of stuur ons direct je cv.

 

Deel op:

Laat een reactie achter

Call Now Button