Terug naar boven
2Bconnected_logo
MENU

Makelaar K-RMT of RMT

 • Branche: Makelaar
 • Functie: Makelaar
 • Regio: Noord-Holland

Introductie

2B Connected is hét werving en selectie bureau in Nederland voor Makelaars in Nederland.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een K-RMT of RMT makelaar uit de regio Beverwijk of Zaanstad.

Organisatie

OnzeopdrachtgeveriseentoonaangevendeNVMmakelaardijmetmeerderevestigingenin Noord-Holland

Defocusligtophetactiefbemiddelenvanparticulierenbijhetaankopenenverkopenvanwoningen.

ElkemakelaarvoldoetaandestrengekwaliteitsnormenvandeNVMeniseendeskundigeinhetmakelaarsvak.

Functie

Alsmakelaarbijonzeopdrachtgeverzaljeeenactievebijdrageleverenaandeondersteuningvanhetaankopenenverkopenvanonroerendgoed.Jewordtdeadviseurvandewoningzoekendenofwoningverkopers.Voorwoningzoekendenzaljegaanzoekennaargeschiktewoningen/appartementendievoldoenaandecriteriavandeklant.Jebentverantwoordelijkevoordebezichtigingenenzoektsamenmetdeklantnaardebestematch.Alsverkoopmakelaarneemjedeleidingtijdensdebezichtigingeneninformeerjekopersoverhetaantekopenobject(pro’sencon’s).Uiteindelijkwerkjetoenaareenclosingwaarbijdeaankopendeofverkopendepartijtevredenzijnoverhetresultaat.

Functie-eisen

 • Jebenteenhartelijkpersoonmeteenhoge’gunfactor’;
 • Jebentrepresentatief,enthousiastenondernemendenhebteengezondematevandoorzettingsvermogen;
 • AlsMakelaarbeschikjeoverrecenteenrelevantekennisenervaringvandewoningmarkt(particulieren);
 • Jehebtdebenodigdemakelaarspapieren(K-RMTofRMT);
 • Jebentzeersociaalvaardigencommercieel;
 • Jebentinstaatommakkelijkcontactteleggenmetpotentiëlekopersenverkopers;
 • Jebentsterkinhetopbouwenenonderhoudenvanrelaties;
 • Jehebtgeen9tot5mentaliteit.Eventueelwordenklantenbezochtindeavondureneninhetweekend;
 • Jebentinstaatom(ver-)koopcontractenfoutloosoptestellen.

Aanbod

 • Jewerktvoor32tot40uurweek;
 • Jeontvangteenmarktconformsalaris;
 • Uitstekendecarrièrekansenenveelruimtevooreigeninitiatief;

Prettige,inspirerendeenresultaatgerichtewerksfeer.

Inlichtingen

Benjijde Makelaar M/Vdiewijzoeken? en wil je meer informatie bel dan onzesenior recruiter Olof Raas 0648474407.

Sollicitatie

Ben jij een gedreven professioneel op gebied van vastgoed? Ben je RMT of KRMT gecertificeerd of bijna afgestudeerd (en klaar om je te registreren) en heb je al wat ervaring binnen de woningmakelaardij. Reageer dan snel.

Solliciteren kan via de button op de site www.2bconnected.org maar als je ons belt ben je natuurlijk sneller.

Graag ontvangen wij jouw CV in WORD samen met een korte motivatietekst.

Kennismakingsgesprekken zullen eerst in Amsterdam / Utrecht plaats vinden eventueel via Skype en vervolgens op het hoofdkantoor van de opdrachtgever.

Werving&Selectie|Hypotheekadviseurs|Makelaars|www.2bconnected.org

OlofRaas|o.raas@2bconnected.org

0648474407/020–7640777

Vragen?
sluiten

Vragen?

Heb je vragen of interesse in 1 van onze vacatures en/of kandidaten?

020-7640777
recruitment@2bconnected.org Bel mij terug
Call Now Button