Terug naar boven
2Bconnected_logo
MENU

Makelaar (K)RMT

 • Branche: Makelaar KRMT
 • Functie: Makelaar KRMT
 • Regio: Noord-Holland

Introductie

Wij zijn voor onze opdrachtgever uit de buurt van Schagen op zoek naar een zelfstandig werkende KRMT makelaar. Het liefst iemand die 2 tot 5 jaar werkervaring heeft als KRMT makelaar en die toe is aan een tweede of derde stap in zijn of haar carrière. Ben jij sterk in het verkrijgen van de deal bij de klant en weet jij mensen op de juiste wijze te overtuigen van jouw toegevoegde waarde ? bel dan snel….

Organisatie

OnzeopdrachtgeveriseentoonaangevendeNVMmakelaardijmetmeerderevestigingeninNederland.Defocusligtophetactiefbemiddelenvanparticulierenbijhetaankopenenverkopenvanwoningen.ElkemakelaarvoldoetaandestrengekwaliteitsnormenvandeNVMeniseendeskundigeinhetmakelaarsvak.

Functie

Alsmakelaarbijonzeopdrachtgeverzaljeeenactievebijdrageleverenaandeondersteuningvanhetaankopenenverkopenvanonroerendgoed.Jewordtdeadviseurvandewoningzoekendenofwoningverkopers.Voorwoningzoekendenzaljegaanzoekennaargeschiktewoningen/appartementendievoldoenaandecriteriavandeklant.Jebentverantwoordelijkevoordebezichtigingenenzoektsamenmetdeklantnaardebestematch.Alsverkoopmakelaarneemjedeleidingtijdensdebezichtigingeneninformeerjekopersoverhetaantekopenobject(pro’sencon’s).Uiteindelijkwerkjetoenaareenclosingwaarbijdeaankopendeofverkopendepartijtevredenzijnoverhetresultaat.

Functie-eisen

 • Jebenteenhartelijkpersoonmeteenhoge’gunfactor’;
 • Jebentrepresentatief,enthousiastenondernemendenhebteengezondematevandoorzettingsvermogen;
 • AlsMakelaarbeschikjeoverrecenteenrelevantekennisenervaringvandewoningmarkt(particulieren);
 • Jehebtdebenodigdemakelaarspapieren(K-RMTofRMT);
 • Jebentzeersociaalvaardigencommercieel;
 • Jebentinstaatommakkelijkcontactteleggenmetpotentiëlekopersenverkopers;
 • Jebentsterkinhetopbouwenenonderhoudenvanrelaties;
 • Jehebtgeen9tot5mentaliteit.Eventueelwordenklantenbezochtindeavondureneninhetweekend;
 • Jebentinstaatom(ver-)koopcontractenfoutloosoptestellen.

Aanbod

 • Jewerktvoor32tot40uurweek;
 • Jeontvangteenmarktconformsalaris;
 • Uitstekendecarrièrekansenenveelruimtevooreigeninitiatief;
 • Prettige,inspirerendeenresultaatgerichtewerksfeer.

Inlichtingen

Benjijde Makelaar M/Vdiewijzoeken?Neemdansnelcontactmet onsop!Solliciterenkanviadebutton opdesitewww.2bconnected.orgmaaralsjeonsbeltbenjenatuurlijksneller.

Werving&Selectie|Hypotheekadviseurs|Makelaars|www.2bconnected.org

OlofRaas|o.raas@2bconnected.org

0648474407/020–7640777

Sollicitatie

GraagontvangenwijjouwCVinWORDsamenmeteenkortemotivatietekst.

KennismakingsgesprekkenzulleneerstinAmsterdam/UtrechtplaatsvindeneventueelviaSkypeenvervolgensophethoofdkantoorvandeopdrachtgever.

OlofRaas|o.raas@2bconnected.org

0648474407/020–7640777

Vragen?
sluiten

Vragen?

Heb je vragen of interesse in 1 van onze vacatures en/of kandidaten?

020-7640777
recruitment@2bconnected.org Bel mij terug
Call Now Button