Terug naar boven
2Bconnected_logo
MENU

Makelaar KRMT

 • Branche: Makelaar KRMT
 • Functie: Makelaar KRMT
 • Regio: Noord-Holland

Introductie

Ben jij een gedreven professioneel op gebied van vastgoed? Ben jij KRMT gecertificeerd of bijna afgestudeerd (en klaar om je te registreren) en heb je al wat ervaring binnen de woningmakelaardij. Reageer dan snel.

Organisatie

OnzeopdrachtgeveriseentoonaangevendeNVMmakelaardijmetmeerderevestigingeninNederland.Defocusligtophetactiefbemiddelenvanparticulierenbijhetaankopenenverkopenvanwoningen.ElkemakelaarvoldoetaandestrengekwaliteitsnormenvandeNVMeniseendeskundigeinhetmakelaarsvak.

Functie

Alsmakelaarbijonzeopdrachtgeverzaljeeenactievebijdrageleverenaandeondersteuningvanhetaankopenenverkopenvanonroerendgoed.Jewordtdeadviseurvandewoningzoekendenofwoningverkopers.Voorwoningzoekendenzaljegaanzoekennaargeschiktewoningen/appartementendievoldoenaandecriteriavandeklant.Jebentverantwoordelijkevoordebezichtigingenenzoektsamenmetdeklantnaardebestematch.Alsverkoopmakelaarneemjedeleidingtijdensdebezichtigingeneninformeerjekopersoverhetaantekopenobject(pro’sencon’s).Uiteindelijkwerkjetoenaareenclosingwaarbijdeaankopendeofverkopendepartijtevredenzijnoverhetresultaat.

Functie-eisen

 • Jebenteenhartelijkpersoonmeteenhoge’gunfactor’;
 • Jebentrepresentatief,enthousiastenondernemendenhebteengezondematevandoorzettingsvermogen;
 • AlsMakelaarbeschikjeoverrecenteenrelevantekennisenervaringvandewoningmarkt(particulieren);
 • Jehebtdebenodigdemakelaarspapieren
 • Jebentzeersociaalvaardigencommercieel;
 • Jebentinstaatommakkelijkcontactteleggenmetpotentiëlekopersenverkopers;
 • Jebentsterkinhetopbouwenenonderhoudenvanrelaties;
 • Jehebtgeen9tot5mentaliteit.Eventueelwordenklantenbezochtindeavondureneninhetweekend;
 • Jebentinstaatom(ver-)koopcontractenfoutloosoptestellen.

Aanbod

 • Jewerktvoor32tot40uurweek;
 • Jeontvangteenmarktconformsalaris;
 • Uitstekendecarrièrekansenenveelruimtevooreigeninitiatief;

Prettige,inspirerendeenresultaatgerichtewerksfeer.

Inlichtingen

Benjijde Makelaar M/Vdiewijzoeken? en wil je meer informatie bel dan.

Sollicitatie

Ben je geïnteresseerd in deze nieuwe uitdaging, neem dan snel contact met ons op! Solliciteren kan via de button op de site www.2bconnected.org maar als je ons belt ben je natuurlijk sneller.

Graag ontvangen wij jouw CV in WORD samen met een korte motivatietekst.


Werving&Selectie|Hypotheekadviseurs|Makelaars|www.2bconnected.org

OlofRaas|o.raas@2bconnected.org

0648474407/020–7640777

Vragen?
sluiten

Vragen?

Heb je vragen of interesse in 1 van onze vacatures en/of kandidaten?

020 7640777
recruitment@2bconnected.org Bel mij terug
Call Now Button