2Bconnected_logo

In januari 2014 is Olof Raas  “Hét Recruitmentbureau” voor Makelaars en Hypotheek Adviseurs gestart. Samen met de aangesloten Partner Recruiters merkten hij dat er na een lange periode van non-arbeidsmobiliteit behoefte ontstond aan een Recruitment Partner die de combinatie van de twee niches, Makelaardij enerzijds en Hypotheken anderzijds, kon verbinden. Dit heeft er toe geleid dat een groot aantal landelijke en gerenommeerde opdrachtgevers heeft gekozen voor de dienstverlening (Werving en Selectie en Payrolling) van 2B Connected. Op dit moment telt 2B Connected zes Recruitment Partners, die actief zijn in geheel Nederland.

De unieke aanpak van 2B Connected

Onze Recruitment Partners komen uit de wereld van de Makelaardij en Hypotheekadvies, waardoor zij gedegen en professionele gesprekspartners zijn voor zowel opdrachtgevers als voor kandidaten.
Onze persoonlijke benadering houdt onder andere in dat wij ruim de tijd nemen om mensen te spreken en te achterhalen wat hun drijfveren zijn. Wij zijn creatief in ons denken, waardoor de oplossing bijna altijd wordt gevonden en waarbij wij immer de toekomst van opdrachtgever én kandidaat als uitgangspunt nemen.

2B Connected heeft een landelijk netwerk van zowel opdrachtgevers als kandidaten.
Naast onze hoofdvestiging in Amsterdam, hebben wij nevenvestigingen in Bussum, Schagen, Roermond en Eindhoven.

Filosofie

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen alleen het beste uit zichzelf halen als zij uitgedaagd worden tot bijzondere prestaties. Een open en veilige werksfeer waarin ieder individu zijn bijdrage kan leveren is een vereiste voor een zo’n optimale situatie. Wij zijn van mening dat kritische en meedenkende professionals, die met plezier en passie werken, een enorme toegevoegde waarde vormen. Daartoe is het nodig te weten wat mensen intrinsiek motiveert en wat maakt dat zij in hun kracht staan.

Om die reden hanteert 2B Connected een insteek die uitgaat van intrinsieke motivatie. Zo zoomen wij tijdens onze gesprekken met kandidaten graag in op dromen, ambities en interesses. Wat wil je, wat kun je en wat past bij je? Niet de reden om ergens weg te gaan, maar de reden om ergens voor te kiezen willen wij weten. In plaats van “Wat deed je fout?” vragen wij liever: “Wat heb je geleerd?” en “Zou je het in het in de toekomst wel of niet anders doen?”

Het is onze ervaring dat zo’n positieve benadering meer inzicht geeft over de achtergronden en beweegredenen van mensen om zich te ontplooien. Tevens zijn wij geïnteresseerd in de doelen die mensen zich zelf stellen. Het is onze overtuiging dat zelfinzicht en de drang om de juiste doelen te stellen op den duur leidt tot de juiste keuzes die een persoon op de juiste plek brengt. Als wij aan dit inzicht een bijdrage kunnen leveren is onze missie op dit punt geslaagd.

Meer informatie over onze vacatures

Partners

2B Connected heeft voor haar dienstverlening samenwerkingsverbanden gesloten met een aantal Business Partners, waaronder:

Academie voor vastgoed NVM

Academie-voor-Vastgoed

Bureau Optimaal Presteren

Gespecialiseerd in het coachen van mensen naar duurzame optimale prestaties.  Zowel voor mensen met klachten als voor medewerkers, managers en professionals die al goed functioneren en optimaal willen presteren. www.bureauoptimaalpresteren.nl

Vastgoedfuncties.nl

Onze vastgoedfuncties worden doorgeplaatst naar o.a.  http://www.vastgoedfuncties.nl