Terug naar boven
2Bconnected_logo
MENU

Wat is WOZ-waarde woning?

WOZ is de afkorting van Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de waarde van je woning en wordt elk jaar door de gemeente bepaald. Op basis van de WOZ-waarde worden verschillende belastingen en heffingen berekend. Maar hoeveel is de WOZ-waarde en wat zijn waardebepalende factoren voor de WOZ-waarde? We vertellen je er alles over in deze blog!

WOZ-waarde berekening

De gemeente bepaalt als uitvoerder van de WOZ de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden e.d.) binnen de gemeentegrenzen. Elke huizenbezitter krijgt die WOZ-waarde op een WOZ-beschikking. De gemeente baseert de waarde van de woning onder meer op:

  • De ligging van de woning;
  • Het bouwjaar van de woning;
  • De grondoppervlakte van je perceel;
  • De staat van de woning;
  • Verkoopprijzen van soortgelijke huizen in je buurt;

De WOZ-waarde vormt de grondslag voor de gemeentelijke belastingen en heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en de waterschapslasten. Daarnaast speelt de WOZ-waarde een belangrijke rol bij de erf- of schenkbelasting en het eigenwoningforfait.

Ben je nieuwsgierig geworden naar de WOZ-waarde van jouw huis? Deze kun je heel snel checken via het WOZ-waardeloket

WOZ-beschikking

De gemeente schat jaarlijks de WOZ-waarde van je woning in op 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Zo is de WOZ-beschikking van 2019 de waardepeildatum 1 januari 2018. Wat je huis op dit moment waard is, is dus niet bepalend. De WOZ-beschikking is vaak per gemeente verschillend. De WOZ-waarde kan vermeld staan op de jaarlijkse nota van de gemeentelijke heffingen of als een los document worden verstrekt. In maart ontvang je als huizenbezitter de WOZ-beschikking.

Waarvoor wordt de WOZ-waarde woning gebruikt?

De WOZ-waarde van je woning wordt gebruikt om te bepalen hoe hoog een aantal belastingen en heffingen zijn die je moet betalen, in de eerste plaats de onroerendezaakbelasting (OZB) en de afvalstoffenheffing.

Maar de WOZ-waarde is ook belangrijk voor je inkomstenbelasting. Een woning wordt door de Belastingdienst gezien als inkomen, omdat je het (deels) kunt verhuren en je dan zelf geen woonruimte hoeft te huren. Als je een koophuis hebt, moet je bij de belastingaangifte dus een bepaald bedrag opgeven: het eigenwoningforfait, een percentage van de WOZ-waarde van je huis (in 2018 is dat voor de meeste woningen 0,70%).

Ook de watersysteemheffing wordt gebaseerd op de WOZ-waarde. Tot slot is de WOZ-waarde ook van belang bij het bepalen van schenk- en erfbelasting – dit geldt dus wanneer je een huis (of pand of stuk grond) erft.

Ben je het niet eens met je WOZ-waarde?

Vind je dat je WOZ-waarde te hoog of te laag is? Dan kun je bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van de beschikking. Heb je meer tijd nodig om bijvoorbeeld je bezwaar te onderbouwen? Stuur dan al wel vast een brief waarin staat dat je ‘pro forma bezwaarschrift’ maakt en binnen welke tijd je met de onderbouwing komt. Dan verlies je je rechten op het bezwaar maken niet.

Wist je trouwens dat door de verhoging van de WOZ waarde je ook in aanmerking komt voor een lagere hypotheekrente? 

Deel op:

Laat een reactie achter

Call Now Button