2Bconnected_logo

De historie van de huizenmarkt en prognose voor de toekomst

Historie en prognose van de huizenmarkt. De ontwikkelingen op de huizenmarkt houden iedereen bezig. Niet alleen in ons land, maar in de hele westerse wereld is dit een graadmeter voor de economie. Daarom is het belangrijk van tijd tot tijd die ontwikkelingen in de juiste kaders te plaatsen. Hoe ging het tot nu toe en wat kunnen wij op de huizenmarkt verwachten?

De historie van de huizenmarkt

Om de ontwikkelingen op de huizenmarkt in het juiste perspectief te plaatsen, richten wij ons oog eerst op de geschiedenis, de historie.

De voorgeschiedenis

Na de Tweede Wereldoorlog werd in de 50’er jaren van de vorige eeuw ons land opgebouwd door een generatie, die de oorlog overleefd had. ‘Werken, werken, werken’ was het gangbare thema in die tijd. In de daaropvolgende jaren ’60 eigende de mens zich meer en meer vrijheid (en blijheid) toe. Inmiddels vertoonde de economie groeiverschijnselen.

Halverwege de jaren ’70 was er een massale activiteit op de huizenmarkt. In de maatschappij werd min of meer verwacht dat je een huis ging kopen. Er was geld genoeg beschikbaar. Er was voldoende aanbod op de huizenmarkt. De hypotheekrente en de fiscale regeling voor hypotheekrenteaftrek waren gunstig. Kortom, the sky was the limit.

huizenmarkt: sky is the limit

De crisis van de jaren ’80

Aan het einde van de ’70-er jaren gooit een grote oliecrisis roet in het economische eten. De economie ging achteruit. De hypotheekrente was hoog en door de elkaar opvolgende bezuinigingen kwam er minder geld beschikbaar. Het klimaat voor de huizenmarkt verslechterde drastisch. In 4 jaar tijd daalden de huizenprijzen met maar liefst 45%. ja, en dàn is het crisis!

Na de diepste crisis, toen de bezuinigingen hun vruchten begonnen af te werpen, klauterde de huizenmarkt weer uit het dal omhoog. Het grootste dieptepunt uit de geschiedenis werd historie op de huizenmarkt. Dit dal mogen we nooit vergeten.

Opnieuw groeiden de bomen tot hoog in de lucht

Economische ontwikkelingen vertonen altijd een op- en neergaande tendens. Na regen komt zonneschijn. En zo was het ook op de huizenmarkt. Na de ongekende daling was een stijging van de huizenprijzen niet onlogisch. Echter, een jarenlange groei van circa 10% per jaar is wel explosief te noemen.

Er was eind jaren ’90 en begin van deze eeuw een tekort aan woningen op de huizenmarkt. De historie van woningoverschotten was voorbij. Er was meer vraag dan aanbod en dus logischerwijs een prijsstijging. Als dan de hypotheekrente daalt en op de (financiële) kapitaalmarkt meer geld beschikbaar komt, gaan mensen leven o.b.v. de prognose m.b.t. de huizenmarkt. En zo werd opnieuw the sky the limit.

huizenmarkt en hypotheek

Crisis van 2008 bepaalt historie en prognose van de huizenmarkt

In 2008 is daar de zogeheten bankencrisis. Het effect op de huizenmarkt – en de rest van de wereldeconomie – is schrikbarend. De bomen vallen zogezegd om, de huizenprijzen kelderen 25%. (Een daling die natuurlijk minder is dan die in de ’80-er jaren.)

Politiek Den Haag lijkt de prognose voor de huizenmarkt verder negatief te beïnvloeden, als we kijken naar de voortgaande discussies over de hypotheekrenteaftrek. Het leverde in elk geval geen positief effect op. De recente historie van de huizenmarkt toont meer en meer en afnemend vertrouwen van de consument. Dit wordt duidelijk uit de prognose van zowel de huizenmarkt, als de economie als geheel.

Recente prognose van de huizenmarkt

De lagere huizenprijzen en de lagere hypotheekrente bieden een basis om weer te gaan kopen. De prognose voor de huizenmarkt ziet er sinds 2014 weer positiever uit. Er is een wederzijds effect van groei op de huizenmarkt en in de economie.

Vanaf 2014 stijgen de huizenprijzen licht. De vraag neemt toe, mede door de fiscale maatregel van belastingvrij schenken.  De lage hypotheekrente – slechts 1,65% in september 2015 – is natuurlijk bevorderlijk voor de huizenmarkt.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn